Pigiausi filtravimo sprendimai

Pigiausi filtravimo sprendimai

Kaip žinoma didžiają vandens filtro kainos dalį sudaro valdymo vožtuvas. Tai elektromechaninis valdiklis reguliuojantis nenutrūkstamą įrenginio darbą ir regeneraciją reikamu laiku.

Taip pat galimi ir kitokie sprendimai:

vandens nugeležinimas

ir 

vandens minkštinimas

naudojant rankinio valdymo vožtuvus, kuomet filtro regeneracijos procesą reguliuoja pats vartotojas.Tokiu būdu ženkliai sumažėja įrenginio kaina. 

Tokio tipo įrenginiai labiausiai tinka sodybose ar sodo nameliuose kai gyvenama sezoniškai ir norima turėti pilnaverti vandenį.

 

Esant poreikiui rankinis valdymo vožtuvas gali buti pakeistas į automatinį, tuomet vartotojui nebeliks rūpesčių vandens paruošime.

 

 

Pigiausi nugeležinimo sprendimai

 

NUGELEŽINIMO FILTRAS SU OKSIDACINE TALPA

IR PUSIAU AUTOMATINIU RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

 

Pusiau automatinis rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, pasukant rankenėlę tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

 

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančio užpildo,  pusiau automatinio rankinio valdymo vožtuvo ir oro įvedimo mazgo (žr. schemą apačioje). Filtruojamam vandeniui tekant per filtruojantį užpildą yra sulaikomos trivalentės geležies nuosėdos ir kitos vandenyje esančios kietos dalelės. Užpildas tam tikrais laiko tarpais turi būti regeneruojamas, laikas ir periodiškumas nustatomi pagal išmatuotą bendros geležies kiekį. Regeneracijos metu sulaikytos dalelės yra išplaunamos į kanalizaciją. Filtro regeneracija prasideda pasukus laikrodinio mechanizmo svirtelę, kuri valdo regeneracijos procesą. 

 

   

 

NUGELEŽINIMO FILTRAS SU OKSIDACINE TALPA

IR RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

 

Rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, pasukant rankenėlę tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

 

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančio užpildo,  rankinio valdymo vožtuvo ir oro įvedimo mazgo (žr. schemą apačioje). Filtruojamam vandeniui tekant per filtruojantį užpildą yra sulaikomos trivalentės geležies nuosėdos ir kitos vandenyje esančios kietos dalelės. Užpildas tam tikrais laiko tarpais turi būti regeneruojamas. Regeneracijos metu sulaikytos dalelės yra išplaunamos į kanalizaciją. Regeneracijos laikas ir periodiškumas nustatomi pagal išmatuotą bendros geležies kiekį. Filtro regeneracija susideda iš dviejų stadijų:

 

1 stadija: „BACKWASH“ atbulinis praplovimas, jo metu supurenamas užpildas ir kartu išnešamos susikaupusios geležies nuosėdos ir kitos kietos dalelės, vandens srautas paduodamas iš apačios į viršų;

2 stadija: „FAST RINSE“ greitas praplovimas, jo metu sutankinamas filtruojančio užpildo  sluoksnis jis paruošiamas filtravimui.

 

Pasibaigus šiems ciklams rankenėlė pastatoma atgal į darbo rėžimą „FILTER“.

 

  

 

Pajungimo schema:

 

Pigiausi minkštinimo sprendimai

 

MINKŠTINIMO FILTRAS SU DRUSKOS TALPA

IR PUSIAU AUTOMATINIU RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

 

Pusiau automatinis rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, paleidžiant filtravimo procesą tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

 

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančios įkrovos,  pusiau automatinio rankinio valdymo vožtuvo ir druskos talpos (žr. schemą apačioje). Įrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na+ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Katijonitinė derva yra regeneruojama druskos tirpalu (NaCl). Regeneracijos metu Na+ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie pašalinami kartu su praplovimo vandeniu į drenažą. Regeneracija paleidžiama rankiniu būdu, jos trukmė ir periodiškumas priklauso nuo vandens kietumo. Filtro regeneracija prasideda pasukus laikrodinio mechanizmo svirtelę, kuri valdo regeneracijos procesą.

 

 

              

 

  

MINKŠTINIMO FILTRAS SU DRUSKOS TALPA

IR RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

 

Rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, pasukant rankenėlę tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

 

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančios įkrovos,  rankinio valdymo vožtuvo ir druskos talpos (žr. schemą apačioje). Įrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na+ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Katijonitinė derva yra regeneruojama druskos tirpalu (NaCl). Regeneracijos metu Na+ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie pašalinami kartu su praplovimo vandeniu į drenažą. Visos regeneracijos stadijos atliekamos rankiniu būdu, jos trukmė ir periodiškumas priklauso nuo vandens kietumo. Vandens minkštinimo filtro regeneracijos procesas susideda iš sekančių stadijų:

1 stadija „BACK WASH“ Atbulinis praplovimas, vandens srautas teka per filtrą iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama katijonitinė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.

2 stadija „REGENERANT“ Dervos apdorojimas druskos tirpalu bei lėtas praplovimas. Koncentruotas 26% druskos tirpalas iš druskos bako pasiurbiamas į valdymo vožtuvą, kur ežektoriuje skiedžiamas vandeniu iki 7-10 %. Toliau tirpalas paduodamas į filtrą (srautas teka iš viršaus į apačią). Pasibaigus praplovimui druskos tirpalu, lėtai derva praplaunama vandeniu.

3 stadija „FAST RINSE“ Greitas praplovimas vandeniu, kurio dėka sutankinamas dervos sluoksnis bei pašalinami likutiniai druskos tirpalo pėdsakai.

4 stadija „BRINE REFILL“ Druskos bako užpildymas. Į druskos baką paduodamas užsiduotas vandens kiekis.

 

Pasibaigus šiems ciklams rankenėlė pastatoma atgal į darbo rėžimą „IN SERVIS“.

 

        

 

Pajungimo schema: