AKCIJA!

 

 

 

 

 

 

 

UV-Germi įrenginiai nuotekoms

Nuotekų UV dezinfekavimas yra paskutinė nuotėkų valymo stadija efektyviai pašalinanti mikrobiologinę taršą. Klasikiniai nuotekų valymo būdai nepašalina kenksmingų organizmų (bakterijų, pirmuonių, virusų). Cheminis nuotekų vandens apdorojimas (chloravimas) apriboja galimybes gautą vandenį panaudoti pakartotinai, nes chloras savaime yra toksiškas. UV dezinfekuotos nuotekų vanduo gali būti saugiai išleistos į aplinką arba panaudotas kitoms reikmėms (pvz.: laistymui). Taipogi ultravioleteniai spinduliai sunaikina eilę mikroorganizmų, kurie yra atsparūs chloravimui.

Taikymai:

  • Buitinis nuotekų valymas
  • Komunalinių nuotekų valymas
  • Pramoninis nuotekų valymas
  • Nuotekų dezinfekavimas jautriose ekosistemose