Filtrai Individualiems namams

 Individualių namų geriamojo vandens valymas

Kotedžų vandens valymo autonominės sistemos turi tenkinti eilę sąlygų: kompaktiškumas, ekonomiškumas, aukštas automatizacijos lygis, reikiamas vandens valymo nuo eilės kenksmingų priemaišų lygis ir, svarbiausia, – naudojamos technologijos ekologiškumas. Sistema turi valyti vandenį nuo kenksmingų priemaišų (geležies, sieros vandenilio, organinės medžiagos), sterilizuoti, tuo pačiu neužteršiant naujomis kenksmingomis medžiagomis.

                                             

 Norint gerai išvalyti vandenį nuo pirminių kenksmingų medžiagų, reikia naudoti stiprius oksidatorius, pavyzdžiui chlorą arba kalio permanganatą. Daugelis importinių įrenginių būtent šiuo principu ir veikia, dėl ko turi trūkumų. Apie chloro trūkumus aiškinti nereikia, bet ir kalio permanganatas yra pavojingas. Manganas yra žymiai nuodingesnis už geležį, nuo kurio vanduo ir valomas. Neįmanoma garantuoti jo nebuvimo valomajame vandenyje, net jeigu sistema dirba idealiai, nekalbant jau apie kokius nors gedimus. Be to, panaudotas kalio permanganatas patenka ant žemės ir ją apnuodija.

 Idealus sprendimas vandens valymui – naudoti oksidatorių OZONĄ. Ozonas gaunamas iš oro deguonies prieš pat tiekiant į valomą vandenį. Ozonas yra galingas oksidatorius, tuo pačiu, ekologiškai visiškai nekenksmingas, nes jo gyvavimo laikas vandenyje nesiekia kelių minučių. Atlikęs savo naudingas funkcijas, jis virsta vėl deguonim. Ši unikali ozono savybė ir yra plataus jo panaudojimo kaip oksidatoriaus daugumoje vandens valymo sistemose įvairiose pasaulio šalyse priežastis.

 Be įprastinų gamtinių priemaišų, tokių kaip geležis, manganas, sieros vandenilis, ištirpę organiniai junginiai ir biologiniai teršalai, artezinis vanduo arba vanduo iš šulinio gali turėti ir sudėtingesnių priemaišų. Pastaruoju metu arteziniame ir šulinio vandenyje vis dažniau randama antropogeninių (dirbtinių) ir tokių gamtinių priemaišų, kaip silicis, stroncis, litis, amonis, nitratai, nitritai, arsenas ir kt. Plataus spektro kenksmingų priemaišų maksimaliam pašalinimui yra sukurtos naujos įrenginių serijos, kurios naudoja dvi šiuolaikiškiausias vandens valymo technologijas – ozonavimą ir ultrafiltravimą. Šių metodų kombinacija duoda ryškų sinergetinį efektą, leidžiantį pasiekti nuostabių rezultatų netgi sudėtingiausiais  atvejais.

 Įrenginiuose valomas vanduo yra veikiamas ozono, kuris oksiduoja sieros vandenilį bei organinius junginius, nukenksmina vandenį ir paverčia geležį, manganą ir kt. netirpiomis formomis. Paskui valomas vanduo patenka į ultrafiltravimo membraną, kuri sulaiko visas mechanines ir koloidines priemaišas ir ,tuo pačiu, praleidžia naudingas mineralines medžiagas.

  Tokiu būdu mes gauname idealiai išvalytą geriamą vandenį, kuris yra praturtintas deguonimi ir kuriame išliko visos naudingos žmogui mineralinės druskos.

 Daugeliu atveju arteziniame vandenyje, be geležies ir magnio, randamas metalų, amonio, fluoro ir daugelio kitų priemaišų joniniame ar molekuliniame pavidale padidėjusi koncentracija. Tipiškiausias atvejis – padidėjęs kalcio ir magnio kiekis, kitaip tariant, padidėjęs kietumas. Tokiu atveju šalinti nereikalingas kietumo druskas idealiausia naudojant atbulinės osmozės pakopas. Praktiškai pro atbulinės osmozės membraną praleidžiamas tam tikras vandens srautas, kuris jau prieš tai buvo išvalytas ozonavimu ir ultrafiltravimu. Vandens, praeinančio per atbulinės osmozės membraną, srauto dalies reguliavimas leidžia nustatyti norimą vandens kietuma ir druskingumą. Šis sprendimas idealus geriamam vandeniui. Atbulinės osmozės naudojimas dalies vandens srauto nudruskinimui, kuris jau prieš ta buvo išvalytas ozonavimu ir ultrafiltravimu, yra realizuotas įrenginiuose. Šios serijos įrenginiuose naudojamos mažo slėgio aukšto produktyvumo atbulinės osmozės membranos, kas kartu su pirminiu giliu vandens išvalymu ozonavimo ir ultrafiltravimo pagalba bei naudojant dvipakopę slėgio kėlimo schemą daro šios serijos įrenginius ekonomiškais, patikimais ir lengvai eksploatuojamais.

 Techniniam vandeniui gali būti naudojamas jonų mainų vandens minkštinimas, periodiškai regeneruojant dervos ir valgomosios druskos jonų mainais. Tokiu būdu kalcio, magnio ir kai kurių kitų metalų jonai keičiami natrio jonais. Ši technologija nelabai tinka geriamam vandeniui, kadangi natris nėra visai nekenksmingas organizmui ir žymiai pavojingesnis už kalcį, jo perteklius užlaiko vandenį žmogaus organizme ir sukelia patinimus. Šiuo metu tai gana aktualu, kadangi naudojama per daug druskos maiste. Techninio vandens minkštinimas jonų mainais pilnai tinkamas ir vandens valymo įrenginiai gali būti sukomplektuoti su jonų mainų filtru.

 

 Vandentiekio vandens papildomas ozoninis valymas

 Norint išsiaiškinti vandentiekio vandens papildomo ozoninio valymo būtinumą, reiktu išsiaiškint kokias valymo stadijas vanduo praeina prieš paduodant į vandentiekį. Prieš nusėdusių medžiagų koaguliaciją ir filtraciją vanduo įprastai sterilizuojamas chloru. Problema tame, kad chloruojamas vanduo, turintis didelį organinės medžiagos kiekį. Tokiu atveju tik nedidelė aktyvuoto chloro dalis (mažiau 10%) sterilizuos vandenį. Bet pagrindinė chloro dalis sureaguos su ištirpusiomis organinėmis medžiagomis ir sudarys ypač toksiškus ir kancerogeninius chloro-organinius junginius, ryškiai sumažinant vandens kokybę (nemalonus kvapas, akių ir gleivinės dirginimas).

                                                                                                                       

 

  Kodėl reikia vandens papildomo ozoninio valymo?

 Vandens ozonavimas – tai ypač efektyvus ir nekenksmingas vandens valymo nuo organinių ir chloro-organinių junginių būdas kartu su jo sterilizavimu. Ozonas turi tūkstančius kartu didesnę oksidacijos reakcinę savybę nei chloras. Šios dujos geba oksiduoti žalingus chloro-organinius junginius bei išstumti laisvą chlorą nesudarant naujų toksiškų junginių, tik daug kartų pagreitinti toksiškų junginių natūralų oksidavimo oro deguonimi procesą, nes ozonas yra paprasto deguonies aktyvi forma. Ištirpusio vandenyje ozono gyvybingumas išlieka keletą minučių laiką, po kurio ozono liekanos virsta paprastu deguonim. Jeigu vandens ozonavimą naudoti kartu su filtravimu per aktyvuotą anglį, ozono oksidavimo savybės dar labiau padidėja, dėka katalitinio aktyvuotos anglies paviršiaus poveikio, kas leidžia oksiduot net patvariausius chloro-organinius junginius. Kai ozono perteklius patenka ant aktyvuotos anglies paviršiaus, anglis sąveikauja su oksiduojamomis medžiagomis kaip katalizatorius, bet ne kaip absorbentas, ir naudojant ilgesnį laiką, reikalauja tik periodinio praplovimo. Sugebėjimas naikinti ištirpusius organinius ir chloro-organinius junginius, paliekant reikalingas žmogui druskas, yra unikali papildomo ozoninio valymo technologijos savybė, sunkiai pakeičiama kitais metodais.

 Vandens papildomo ozoninio-katalitinio valymo įranga

Mūsų siūloma įranga dirba nesausinto oro ozonatorių arba ozonatorių su deguonies koncentratoriais, esant iki 90% santykinei oro drėgmei, pagrindu. Tai ženkliai sumažina ozonatoriaus tūri ir masę, naudojamą elektros energiją bei prailgina įrangos darbo laiką. Įrangą nereikalauja jokių papildomų medžiagų. Pozitron-1 serijos įrangos technines charakteristikas Jūs galite peržiūrėti produkcijos kataloge. Įrangos, su vandens valymo sparta nuo 5 m3/val. ir daugiau – individualūs pasiūlymai, pagal kliento pageidavimus.

 

 Valymo sistemos įrangos parinkimas Jūsų konkrečiam atvejui, reikalinga atlikti vandens sudėties cheminę analizę ir kreiptis į kompanijos darbuotoją.