Techninis aprašymas

 Paskirtis

Vandens paruošimo filtras skirtas kietų dalelių ir geležies pašalinimui iš vandens. Taip apdirbtas vanduo gali būti taikomas buitinėms bei technologinėms reikmėms. Filtro veikimas pagrįstas ištirpusios dvivalentės geležies (Fe2+) oksidavimu ore esančiu deguonimi iki netirpios trivalentės (Fe3+). Netirpios nuosėdos pašalinamos ant filtruojančios įkrovos. 

Naudojimo sąlygos

 Nugelezinimo filtras su oksidacine talpaFiltruojamas vanduo – tai vanduo, paduodamas į vandens nugeležinimo filtrą. Reikalavimai filtruojamo vandens kokybei:

  • pakibusios dalelės – ne daugiau 5 mg/l;

  • bendras geležies kiekis – ne daugiau 10 mg/l;

  • sieros vandenilis ir sulfidai – iki 5 mg/l;

  • laisvas chloras – ne daugiau 0,5 mg/l;

  • temperatūra – 5–35oC;

  • įeinančio vandens slėgis– min 2 bar.

Prieš įrengiant vandens apdirbimo įranga, būtina atlikti cheminę vandens analizę. Tuo atveju jei vandens kokybės rodikliai neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų, būtina statyti pirminio apdorojimo įrangą (mech. filtrą, dechloracijos įrangą ir kt.)

Techninės charakteristikos

vandens nugeliazinimo sistema su oksidacine talpa planas 2

Vandens nugeležinimo įrengimas sudarytas iš:

1- oro pasiurbimo inžektoriaus (papildomai gali būti sumontuotas oro įvedimo mazgas: oro kompresorius ir statinis mikseris, 2 ir 3);

4- oksidacinės talpos su automatiniu oro nuleidėju;

5- elektromechaninio valdymo vožtuvo;

6- filtro korpuso su filtruojančia įkrova;

Jeigu tai sistema su oro kompresorium ir oksidacine talpa, tai į sistemą vietoj inžektoriaus įeina kompresorius ir tėkmės daviklis. Kompresorius dirba priklausomai nuo tėkmės daviklio parodymų, ir įpurškia orą į sistemą ištirpusios geležies oksidavimui.

Principinė montavimo schema

Proceso aprašymas

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš korpuso, filtruojančios įkrovos, elektromechaninio valdymo vožtuvo ir oro įvedimo mazgo. Filtras yra užpildytas filtruojančia įkrova. Prieš filtravimo įrenginį, į paduodamo vandens linija per inžektorių paduodamas oras. Vandenyje esantys dvivalentės geležies junginiai veikiami ore esančio deguonies oksiduojasi iki trivalentės geležies junginių. Geresniam geležies oksidavimui sumontuota tarpinė oksidacinė talpa. Dauguma trivalentės geležies junginių yra netirpūs ir po oksidacijos iškrenta nuosėdų pavidalu. Filtruojamam vandeniui tekant per filtruojančią įkrovą juose yra sulaikomos trivalentės geležies nuosėdos ir kitos vandenyje esančios kietos dalelės. Šiame filtre nėra pašalinamos vandens kietumo druskos, nesumažėja bendras vandens druskingumas. Filtrui pakankamai sukaupus sulaikytų dalelių, jis yra regeneruojamas. Regeneracijos metu vandens srautas paduodamas į apatinę filtro dalį ir supurena filtruojančią įkrovą tuo pačiu metu sulaikytos dalelės yra išplaunamos į kanalizaciją. Filtro regeneracija yra atliekama pagal laiką – t.y. regeneracija atliekama praėjus nustatytam filtro darbo laikui. Atlikus filtro regeneraciją jis pajungiamas į serviso režimą.

Filtro regeneracija susideda iš dviejų ciklų:

  1. atbulinis praplovimas, jo metu supurenama įkrova ir kartu išnešamos susikaupusios kietos dalelės, vandens srautas paduodamas iš apačios į viršų;

  2. greitas praplovimas, jo metu sutankinamas filtruojančios įkrovos sluoksnis;