Pigiausi nugeležinimo sprendimai

NUGELEŽINIMO FILTRAS SU OKSIDACINE TALPA IR PUSIAU AUTOMATINIU RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

Pusiau automatinis rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, pasukant rankenėlę tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančio užpildo,  pusiau automatinio rankinio valdymo vožtuvo ir oro įvedimo mazgo (žr. schemą apačioje). Filtruojamam vandeniui tekant per filtruojantį užpildą yra sulaikomos trivalentės geležies nuosėdos ir kitos vandenyje esančios kietos dalelės. Užpildas tam tikrais laiko tarpais turi būti regeneruojamas, laikas ir periodiškumas nustatomi pagal išmatuotą bendros geležies kiekį. Regeneracijos metu sulaikytos dalelės yra išplaunamos į kanalizaciją. Filtro regeneracija prasideda pasukus laikrodinio mechanizmo svirtelę, kuri valdo regeneracijos procesą. 

 

   

 

NUGELEŽINIMO FILTRAS SU OKSIDACINE TALPA IR RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

Rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, pasukant rankenėlę tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančio užpildo,  rankinio valdymo vožtuvo ir oro įvedimo mazgo (žr. schemą apačioje). Filtruojamam vandeniui tekant per filtruojantį užpildą yra sulaikomos trivalentės geležies nuosėdos ir kitos vandenyje esančios kietos dalelės. Užpildas tam tikrais laiko tarpais turi būti regeneruojamas. Regeneracijos metu sulaikytos dalelės yra išplaunamos į kanalizaciją. Regeneracijos laikas ir periodiškumas nustatomi pagal išmatuotą bendros geležies kiekį. Filtro regeneracija susideda iš dviejų stadijų:

1 stadija: „BACKWASH“ atbulinis praplovimas, jo metu supurenamas užpildas ir kartu išnešamos susikaupusios geležies nuosėdos ir kitos kietos dalelės, vandens srautas paduodamas iš apačios į viršų;

2 stadija: „FAST RINSE“ greitas praplovimas, jo metu sutankinamas filtruojančio užpildo  sluoksnis jis paruošiamas filtravimui.

 

Pasibaigus šiems ciklams rankenėlė pastatoma atgal į darbo rėžimą „FILTER“.

 

  

 

Pajungimo schema: