Techninis aprašymas

Paskirtis

 Vandens paruošimo filtras skirtas kietų dalelių, geležies, mangano, sieros vandenilio ir jo darinių pašalinimui iš vandens. Taip apdirbtas vanduo gali būti taikomas buitinėm bei technologinėm reikmėm.
Filtro veikimas pagrįstas ištirpusių cheminių elementų oksidavimu ant katalizuojančios įkrovos iki netirpių nuosėdų. Netirpios nuosėdos pašalinamos ant filtruojančios įkrovos.

Naudojimo sąlygos

kalio permanganatinis

 Filtruojamas vanduo – tai vanduo, paduodamas į vandens nugeležinimo filtrą. Reikalavimai filtruojamo vandens kokybei:

 • pakibusios dalelės – ne daugiau 5 mg/l;
 • bendras geležies kiekis – ne daugiau 10 mg/l;
 • sieros vandenilis ir sulfidai – iki 5 mg/l;
 • laisvas chloras – ne daugiau 0,5 mg/l;
 • pH > 6,5;
 • temperatūra – 5–35oC;
 • įeinančio vandens slėgis– min 2 bar. 

Prieš įrengiant vandens apdirbimo įranga, būtina atlikti cheminę vandens analizę. Tuo atveju jei vandens kokybės rodikliai neatitinka aukščiau pateiktų reikalavimų, būtina statyti pirminio apdorojimo įrangą (mech. filtrą, dechloracijos įrangą ir t.t.)

  filtro regeneracijai naudojamas kalio permanganatas.

 

 Techninės charakteristikos

vandens nugeliazinomo filtras su kalio permanganatu

Vandens nugeležinimo įrengimas sudarytas iš:

 1. Filtro korpusas su filtruojančia įkrova, kuri sudaryta iš trijų sluoksnių: (iš apačios į viršų) palaikantis sluoksnis AquaGravel, palaikantis sluoksnis AquaSand ir katalizinis sluoksnis MgGreensand arba MTM;
 2. Elektromechaninis vožtuvas;
 3. Kalio permanganato tirpalo bakas;
 4. Kalio permanganato tirpalo pasiurbimo žarna.

 

 

 

Veikimo aprašymas

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš korpuso, filtruojančios įkrovos, elektromechaninio valdymo vožtuvo ir kalio permanganato tirpalo bako. Kontakto su ant katalizuojančia įkrova MgGreenSand arba MTM metu, ištirpusi vandenyje geležis ir manganas oksiduojasi ir nusėda netirpių nuosėdų pavidalu. Nuosėdos filtruojamos, o vėliau pašalinamos filtro regeneracijos metu. Sumažėjus katalizuojančio sluoksnio oksidacinei gebai, jis regeneruojamas kalio permanganato (KMnO4) tirpalu. Filtras visada yra darbo režime. Perėjimas iš darbo režimo į regeneracijos vyksta automatiškai pagal užsiduotą vandens kiekį. Po regeneracijos filtras gražinamas į darbo stadiją. Visos regeneracijos stadijos atliekamos panaudojant įeinančio vandens slėgį. Kalio permanganato tirpalas susidaro tam tikro vandens kiekio ir mangano druskos (KMnO4) kontakto metu. Periodinis druskos bako papildymas atliekamas pagalbinio personalo. Šiame filtre nėra pašalinamos vandens kietumo druskos, nesumažėja bendras vandens druskingumas. Regeneracijos procesas susideda iš sekančių ciklų:

1 ciklas – atbulinis praplovimas, vandens srautas teka iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama filtruojanti įkrova bei į kanalizaciją pašalinamos susikaupusios nuosėdos.

2 ciklas – filtruojančios įkrovos apdorojimas kalio permanganato tirpalu bei lėtas praplovimas. Sluoksnis regeneruojamas silpnu kalio permanganato tirpalu. (1 l katalizuojančios įkrovos GreenSand reikia 1,5-2 g KMnO4). Koncentruotas tirpalas iš druskos bako patraukiamas į valdymo vožtuvą, kur ežektoriuje skiedžiamas vandeniu iki darbinės koncentracijos. Toliau tirpalas paduodamas į filtrą. Pasibaigus tirpalo dozavimui, lygiai tokiu pačiu greičiu vyksta lėtas įkrovos praplovimas vandeniu.

3 ciklas – greitas praplovimas, jo dėka sutankinamas filtruojančios įkrovos sluoksnis, bei pašalinami likutiniai regeneracinio tirpalo pėdsakai.

4 ciklas – Kalio permanganate bako užpildymas vandeniu. Į kalio permanganato baką paduodamas užsiduotas vandens kiekis.