Pigiausi minkštinimo sprendimai

MINKŠTINIMO FILTRAS SU DRUSKOS TALPA IR PUSIAU AUTOMATINIU RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

Pusiau automatinis rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, paleidžiant filtravimo procesą tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančios įkrovos,  pusiau automatinio rankinio valdymo vožtuvo ir druskos talpos (žr. schemą apačioje). Įrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na+ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Katijonitinė derva yra regeneruojama druskos tirpalu (NaCl). Regeneracijos metu Na+ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie pašalinami kartu su praplovimo vandeniu į drenažą. Regeneracija paleidžiama rankiniu būdu, jos trukmė ir periodiškumas priklauso nuo vandens kietumo. Filtro regeneracija prasideda pasukus laikrodinio mechanizmo svirtelę, kuri valdo regeneracijos procesą.

 

 

              

 

 

MINKŠTINIMO FILTRAS SU DRUSKOS TALPA IR RANKINIO VALDYMO VOŽTUVU

Rankinio valdymo vožtuvas skirtas vandens filtro regeneravimui, pasukant rankenėlę tam tikrais, iš anksto numatytais intervalais.

Vandens filtravimo įrenginys yra sudarytas iš filtro korpuso, filtruojančios įkrovos,  rankinio valdymo vožtuvo ir druskos talpos (žr. schemą apačioje). Įrangos veikimas paremtas jonų mainų procesu, kurio metu Na+ jonai pakeičia kalcio ir magnio jonus. Katijonitinė derva yra regeneruojama druskos tirpalu (NaCl). Regeneracijos metu Na+ jonai pakeičia proceso metu sulaikytus kalcio ir magnio jonus, kurie pašalinami kartu su praplovimo vandeniu į drenažą. Visos regeneracijos stadijos atliekamos rankiniu būdu, jos trukmė ir periodiškumas priklauso nuo vandens kietumo. Vandens minkštinimo filtro regeneracijos procesas susideda iš sekančių stadijų:

1 stadija „BACK WASH“ Atbulinis praplovimas, vandens srautas teka per filtrą iš apačios į viršų. Šio proceso metu supurenama katijonitinė derva bei pašalinamos susikaupusios nuosėdos.

2 stadija „REGENERANT“ Dervos apdorojimas druskos tirpalu bei lėtas praplovimas. Koncentruotas 26% druskos tirpalas iš druskos bako pasiurbiamas į valdymo vožtuvą, kur ežektoriuje skiedžiamas vandeniu iki 7-10 %. Toliau tirpalas paduodamas į filtrą (srautas teka iš viršaus į apačią). Pasibaigus praplovimui druskos tirpalu, lėtai derva praplaunama vandeniu.

3 stadija „FAST RINSE“ Greitas praplovimas vandeniu, kurio dėka sutankinamas dervos sluoksnis bei pašalinami likutiniai druskos tirpalo pėdsakai.

4 stadija „BRINE REFILL“ Druskos bako užpildymas. Į druskos baką paduodamas užsiduotas vandens kiekis.

 

Pasibaigus šiems ciklams rankenėlė pastatoma atgal į darbo rėžimą „IN SERVIS“.

 

        

 

Pajungimo schema: