Nuotekų valymo budai

Nuotekų valymo būdai

Ką daryti su nuotekomis?

1. nuotekas galima kaupti po žeme įrengtose talpyklose, rezervuaruose. Rezervuarai yra skirtingų talpų, juos rinktis reiktų atsižvelgiant į nuotekų kiekį, tačiau esmė ta pati – periodiškai teks samdyti įmonę, kad visas sukauptas turinys būtų išvežamas į atliekų utilizavimo įmones. Kaip dažnai tai reikės daryti, priklausys nuo nuotekų kiekio.
2. įsirengiame nuotekų valymo įrenginį. Tačiau tokių rinkoje yra ne vienas, todėl tenka apsvarstyti, kokį pasirinkti.

Nuotekų valymo įrenginiai
Technologijos vis tobulinamos, tačiau apibendrintai nuotekų valymo įrenginius galima skirstyti į aeracinius ir anaerobinius (dar vadinami septikais). Tokio tipo valymo įrenginiai paprastai skirti individualių namų nuotekų valymui.

 • Anaerobiniai nuotekų valymo įrenginiai (septikai) – tokį įrengimą paprastai galima pavaizduoti kaip „kelių šulinių“ sistemą – iš vienos kaupyklos nuotekos patenka į kitą ir palaipsniui išsifiltruoja. Jiems nereikia elektros ar kitokios priežiūros, bet išvalytas vanduo neatitinka aplinkosauginių reikalavimų.
  Paprastai tokiai sistemai taip pat prireikia papildomo valymo – specialiai įrengto grunto arba augalų ploto pagalbos perfiltruojant, ar kitokios valymo įrangos (pavyzdžiui, infiltracijos šulinio).
  Nors šis įrenginys ir kopijuoja labai paprastą, netgi gamtoje egzistuojantį būdą – prasiskverbti per gruntą ir pasinaudoti jo filtravimo galimybėmis, bet dažniausiai tai ir pakiša koją šią sistemą pasirinkusiems. Paprastą sistemą sumontuoti taip pat reikia įgūdžių, žinių, o savadarbiai įrenginiai paprastai tik pradeda teršti sklypą, gruntinius vandenis.
  Dar vienas jų trūkumas – septikams tinkamai sumontuoti reikia didesnio ploto. Sanitarinės apsaugos zonos taip pat padidėja.
  Nors toks nuotekų valymo įrengimas veikia ir neprižiūrimas, tačiau jų našumo negalima padidinti atsiradus didesniam nuotekų kiekiui. Taip pat sunku prižiūrėti, kad į aplinką nepatektų teršalai. Dėl vykstančių fermentacijos, rūgimo procesų yra nemaža tikimybė, kad laikas nuo laiko teks pajusti ir nemalonų kvapą.
  Šio valymo būdo tarnavimo laikas gana neilgas – šiek tiek daugiau nei penkeri metai – po to reikėtų įrenginėti naują valymo sistemą, sutvarkant senąją.
  Būtent dėl šių priežasčių tokių valymo sistemų įrengimas sunkesnis tiek teisiškai, tiek laikantis aplinkosauginių reikalavimų. Todėl vis daugiau individualių namų savininkų renkasi biologinius nuotekų valymo įrenginius.
 • Aaeraciniai arba biologiniai nuotekų valymo įrenginiai – tai galimybė išvalyti į vamzdžius suplaukusias nuotekas. Iš šių įrenginių vandenį, gautą išvalius nuotekas, galima vėl panaudoti – jis atitinka visus aplinkosauginius reikalavimus. Tokį vandenį galima išleisti į gruntą, atvirus vandens telkinius arba vanduo gali būti kaupiamas ir panaudojamas, pavyzdžiui, pievelės, gėlyno laistymui, automobilio plovimui. Tačiau tokią aukštą išvalymo kokybę gali pasiekti tik valymo sistemos, turinčios notifikuotos labarotorijos išduotus dokumentus, patvirtinančius nuotekų valymo įrenginių reikalavimus.
Kaip rodo pats pavadinimas, šiems įrengimams reikalingas oro tiekimas, kad galėtų išgyventi nuotekų valyme dalyvaujančios bakterijos, todėl naudojama elektros energija. Jos sunaudojimo kiekis priklauso nuo orapūtės galingumo. Į eksploatacines išlaidas reikia įskaičiuoti ir tai, kad kartais tenka šalinti susikaupusį dumblą.
Biologinių valymo įrenginių veikimo principas
Nuotekos, vamzdžiais patekusios į biologinius valymo įrenginius, pereina keletą etapų, kol išsivalo, įvyksta skilimo procesai ir vanduo vėl tampa švarus.
1. nuotekos atkeliauja vamzdžiais iki grotuotos angos (mechaninėms, plastikinėms priemaišoms sulaikyti) ir patenka į biologinio valymo įrenginio rezervuarą. Jose gausu ne tik organinės kilmės teršalų, maisto likučių, riebalų, bet ir įvairios buitinės chemijos – skalbimo miltelių, valiklių, muilo ir kt. priemaišų. Vanduo taps švarus tik po kelių svarbių etapų.
2. anaerobinės (beorės) fermentacijos zonoje pradeda irti organinės medžiagos, pavyzdžiui, iš virtuvės atkeliavę pietų likučiai
3. susidariusi masė susimaišo su aktyviuoju dumblu (jame gyvena bakterijų kolonija) ir patenka į denifitrikacijos zoną, t.y., bakterijos verčia nitratus į dujinį azotą, kuris išlekia į orą (tas pats vyksta ir su fosforu). Nitratų vėlgi gausu virtuvės ir tualeto nuotekose.
4. toliau laukia aeracijos zona (prisotinama oro) orapūtės pagalba. Šioje dalyje vėl vyksta cheminių medžiagų skilimo procesas – nitrifikacija.
5. vėliau skystis pro piltuvo formos angą patenka į nusodintuvo dugną, kur prabėga pro gerai suspausto dumblo sluoksnį ir išsivalęs išbėga iš įrenginio.
Išsivaliusį vandenį galima kaupti ir panaudoti – gėlynams laistyti, automobilį plauti arba išleisti į melioracijos griovį ir pan.
Kadangi vanduo patenka į aplinką, turime būti tikri, kad jis tinkamai išvalytas, atitinka visus aplinkosauginius reikalavimus. Tai gali garantuoti sertifikuoti biologiniai įrenginiai su Europos Sąjungos atitikties ženklu CE.

 
Nuotekų  valymo įrenginių įvairovė  ir palyginimas II dalis
Apsisprendusiems savo namuose įrengti biologinį nuotekų valymo įrenginį, dažnai iškyla įvairių klausimų. Jei tarp žemiau pateiktų atsakymų nerandate atsakymo į savąjį, spauskite čia – August ir Ko UAB darbuotojai suteiks Jums reikalingą informaciją.

 • Kaip išsirinkti tinkamą biologinį nuotekų valymo įrenginį?
Rinkoje esantys nuotekų valymo įrenginiai tik iš pirmo žvilgsnio yra vienodi. Jie skiriasi valymo technologijomis, išvalymo parametrais, įrenginių dydžiais, forma, montavimo principu, eksploatacijos kaina. Reikėtų atidžiai rinktis, atkreipti dėmesį ne tik į išvardintus skirtumus, bet ir į įmonių turimus dokumentus ir sertifikatus.


Beje, pagal Aplinkos ministro įsakymą (Nr. D1-487), nuo 2010 m. liepos 1 d. visi įrengiami nuotekų valymo įrenginiai turės būti su CЄ ženklu. Šis žymėjimas patvirtina, kad gaminys atitinka esminiusEuropos Sąjungos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami  bendru „gaminių direktyvos“ pavadinimu.


Labai svarbu pasirinkti tinkamą valymo įrenginio dydį. Jį reikia apskaičiuoti pagal name gyvenančių asmenų skaičių. Kiek sunaudojame vandens, tiek teks išvalyti. Gerai parinkus įrenginio dydį, biologinio nuotekų valymo įrenginio privalumais galės naudotis visi, kam prireikia vietinės kanalizacijos. Mažesnės nuotekų valymo sistemos tinka šeimoms, gyvenančioms individualiuose namuose, didesnės atitinkamai parenkamos viešbučiams, stovyklavietėms, restoranams ir pan.


Namą statote visam gyvenimui, todėl valymo įrenginį reikia rinktis taip pat atsakingai. Jeigu sunku apskaičiuoti patiems, kokio dydžio įrenginio reikia, geriausia tai patikėti specialistams. Nepamirškite, kad rinkdamiesi nuotekų valymo sistemos dydį, turite suplanuoti ir, pavyzdžiui, šeimos pagausėjimą, svečių vizitus savaitgaliais ir pan. Būtų didelė klaida pasirinkti mažesnį valymo įrenginį vien todėl, kad jis pigesnis. Laikui bėgant, visi nepatogumai ir išlaidos gali viršyti „sutaupytą“ sumą.

 • Kada sumontuoti biologinį nuotekų valymo įrenginį?
Apie nuotekų  valymo įrenginį galvokite iškart, kai įsigijote sklypą. Projektuodami savo svajonių namus nepamirškite, kad iš karto turi būti numatyta ir vieta valymo įrenginiams. Planuojant jam skirtą vietą, reikia laikytis privalomų sanitarinių zonų reikalavimų.


Patį valymo įrenginį galima montuoti tebevykstant namo statyboms – svarbu, kad būtų baigti stambiausi išoriniai namo statybos darbai, pavyzdžiui, išmūrytos namo sienos, uždengtas stogas. Tada greičiausiai nebeprireiks sunkios technikos – sukvežimių, kranų, kurie atveža įvairias statybines medžiagas, padeda statybose, ir galėtų pažeisti suklotus vamzdžius ar sumontuotą įrangą.


Kompaktiški valymo įrenginiai užima nedaug vietos, negadina aplinkos vaizdo, tačiau puikiai atlieka savo darbą.

 • Kas gali įrengti biologinio valymo įrenginį?
Įrenginio veikimo efektyvumas nemaža dalimi priklauso nuo tinkamo sumontavimo, todėl šį darbą arba patikėkite specialistams su atitinkama patirtimi, arba atidžiai sekite jų suteiktas instrukcijas. Jeigu abejojate savo jėgomis, geriausia kreiptis į specialistus.


Specialistai įrenginį sumontuoja per vieną dieną. Jau nuo pirmos dienos nuotekų išvalymas atitinka visus aplinkos apsaugos reikalavimus.


Paprastai patogiausia nuotekų valymo įrenginius rinktis iš tos įmonės, kuri juos ir gamina, ir montuoja, ir atlieka garantinę bei kitą priežiūrą. Dažnai įmonės kartu teikia ir valymo įrenginių projektavimo bei konsultavimo paslaugas, todėl galima visus reikalus sutvarkyti vienoje vietoje – tai sutaupo ir laiko, ir pinigų.

 • Kaip pradėti biologinio nuotekų valymo įrenginio naudojimą?
Svarbus biologinių nuotekų valymo įrenginių privalumas – itin paprasta paleidimo į darbą procedūra. Po sumontavimo juos galima paleisti ir tą pačia dieną – tereikia atvežti ir užpilti aktyvųjį dumblą, sureguliuoti įrenginį. Paskui jokių ypatingų procedūrų nereikia, užtenka, kad nuotekos pradėtų bėgti į valymo įrenginius.


Ne mažiau svarbus pliusas, kad įrenginius galima palikti be nuotekų ilgą laiką – net visą mėnesį. Tai ypač patogu, kai atostogaujate arba įrenginys įrengtas ten, kur ne visą laiką būna nuotekų srautas, pavyzdžiui, kaimo turizmo sodyboje.

 • Kaip prižiūrėti biologinius nuotekų valymo įrenginius?

Biologinėmis nuotekų valymo sistemomis galima tiesiog patogiai naudotis, nesirūpinant ypatinga jų priežiūra. Šių sistemų technologijos leidžia nesibaiminti dėl į nuotekų sistemą iškart patenkančių didelių vandens kiekių – pavyzdžiui, pilnos vonios muiluoto vandens. Nesijaudinant dėl įrengimų galima naudoti ir įprastą buitinę chemiją, prausimosi priemones – jie nepaveiks nuotekų valymo sistemos veiklos efektyvumo.


Įrenginio darbo efektyvumo nepaveikia ir į nuotekas patenkantis tualetinis popierius ar nuotekos iš virtuvės – biologiniai įrenginiai susidoroja su šiuo vamzdžių turiniu.


Įrenginiams nebaisūs ir dideli žiemos šalčiai, nes į kanalizaciją tiekiamas oro srautas, patenka šilto vandens srautai, vyksta įvairūs biologiniai procesai.

 

 


Taip pat skaitykite


RESTA 2024

Susitikime tarptautinėje statybų verslo parodoje RESTA 2024 balandžio 25-27 dienomis. Mus rasite 4-oje salėje, stendo numeris 4.18.         Daugiau informacijos apie renginį rasite RESTA 2024

Skaityti daugiau

RESTA 2023

Susitikime tarptautinėje statybų verslo parodoje RESTA 2023 balandžio 27-29 dienomis. Mus rasite 4-oje salėje, stendo numeris 4.15.

Skaityti daugiau

RESTA 2022

Susitikime tarptautinėje statybų verslo parodoje RESTA 2022 balandžio 20-23 dienomis. Mus rasite 4-oje salėje, stendo numeris 4.39C.

Skaityti daugiau